DET ER DIT VALG - FIND DIN KANDIDAT

Svar på 16 lokale spørgsmål og find din kandidat til kommunalvalget i Skive Kommune

UDVIKLING

01 - 16

“Fordelingen af kommunal service og udvikling mellem Skive og byerne i oplandet er fornuftig.”

EVENTS

02 - 16

“Skive Kommune bør bruge flere ressourcer og penge på at tiltrække store begivenheder og events til egnen.”

VEJE M.V.

03 - 16

“De kommunale veje, stier og fortove bliver vedligeholdt tilfredsstillende.”

TILFLYTNING

04 - 16

“Skive Kommunes indsats for at få borgere til at bosætte sig i kommunen er tilstrækkelig.”

UDSTYKNING

05 - 16

“Skive Kommune bør udstykke flere grunde så tæt på vandet som tilladt.”

DAGINSTITUTIONER

06 - 16

“Skive Kommune skal bruge flere penge på at få flere medarbejdere i daginstitutionerne.”

PRIVAT INITIATIV

07 - 16

“Det skal gøres lettere og mere attraktivt med private initiativer på områder som f.eks børnepasning, ældrepleje og friplejehjem?”

UDSATTE BORGERE

08 - 16

“Der er for ofte mangel på hjælp til handicappede og udsatte borgere i Skive Kommune?”

DAGPLEJE

09 - 16

“Skive Kommune bør åbne mulighed for såkaldt stordagpleje, hvor op til 10 børn kan passes med tre dagplejere tilknyttet i hjemligt miljø.”

SKAT

10 - 16

“Kommune-skatten bør sænkes for borgerne i Skive Kommune.”

KULTUR

11 - 16

“Der skal bruges flere kommunale midler på kulturområdet.”

SKOLER

12 - 16

“Uanset dalende elevtal skal kommunen undgå lukning af flere folkeskoler.”

INTEGRATION

13 - 16

“Skive Kommune gør tilstrækkeligt for at integrere de flygtninge og indvandrere, der bor i kommunen.”

IDRÆT

14 - 16

“Skive Kommune bør støtte det lokale idrætsliv mere.”

GRØN ENERGI

15 - 16

“Skive Kommune skal arbejde for etablering af flere vindmølle-parker og solcelleanlæg i kommunen.”

ERHVERVS- OG HANDELSLIV

16 - 16

“Skive Kommune gør for lidt for at styrke det lokale erhvervsliv og handelsliv.”